Identificatie
Wachtwoord
Mensen die in de schijnwerpers staan, laten zich vaak 
verblinden door hun publiek.
-- Arie Onderdelinden Jr. (1946), Nederlands aforist