Identificatie
Wachtwoord
Reïncarnatie: terug van weggeweest.
-- Guy Commerman (1938) , Vlaams kunstenaar, dichter 
en aforist
Gierik, juni 1991